Formularz zgłoszenia na szkolenie


Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zgłoszenie przyciskiem 'Wyślij zgłoszenie'

Zgłoszenie zostanie wysłane do nas pocztą e-mail.

Uwaga! Rezerwacja miejsca następuje dopiero po uzyskaniu z naszej strony potwierdzenia zgłoszenia.

Dane do faktury

nazwa firmy:
kod pocztowy i miejscowość:
ulica i numer:
NIP:

Osoba zgłaszająca:

imię i nazwisko:
telefon:
e-mail:

Szkolenia

nazwa kursu ilość osób cena
za 1 dzień na osobę
nazwiska osób biorących udział
w szkoleniu
termin
KC-MARKET - I - Podstawy pracy z systemem [KC-UMP]
KC-MARKET - II - Systematyka towarowa, dokumenty magazynowe, remanent [KC-UMS]
KC-MARKET - II - Zamówienia do dostawców [KC-UMZ]
KC-MARKET - III - Analiza pracy sklepu [KC-UMA]
KC-MARKET - III - Kontrola i nadzór nad sklepami [KC-UMK]
KC-MENADŻER - I - Podstawy pracy z systemem [KC-UNP]
KC-MENADŻER - II - praca z danymi centralnymi oraz zarządzanie siecią sklepów [KC-UNZ]

Akceptuję łączny koszt szkolenia w kwocie: zł + podatek VAT

Uwagi

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.