Formularz zamówienia - nowe licencje


Aby zamówić nowe licencje, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem 'Zamawiam'

Wprowadzone dane zostaną wysłane do nas pocztą e-mail.

Dane zamawiającego

Nazwa firmy:
Kod i miejscowość:
Ulica i numer:
Osoba zamawiająca:
Telefon:
E-mail:
NIP:

Produkty

Programy i pakiety
  Ilość kas Wartość netto
Pakiet KC-Firma On-line
Pakiet KC-Market On-line
Pakiet KC-Market Off-line
KC-Firma (wersja 1-stan.)
KC-Firma (wersja sieciowa)
KC-Serwer
KC-Etykiety (wersja sieciowa)
KC-Analizy (wersja sieciowa)
KC-Eksport
KC-Zadania

 
  Il. sklepów Wartość netto
KC-Menadżer

Usługi
    Ilość godz. Wartość netto
Prace programistyczne

Łączna wartość zamówienia netto    

Uwagi

Oświadczenie VAT

  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.