Formularz zamówienia - uaktualnienie licencji


Aby zamówić uaktualnienie licencji, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem 'Zamawiam'

Wprowadzone dane zostaną wysłane do nas pocztą e-mail.

Dane zamawiającego

Nazwa firmy:
Kod i miejscowość:
Ulica i numer:
Osoba zamawiająca:
Telefon:
E-mail:
NIP:

Uaktualnienie

Program Cena netto przy zakupie Cena netto uaktualnienia

Numer licencji:
Data zakupu:

Uwagi


Oświadczenie VAT

  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.