Formularz zamówienia - dodatkowe klucze sprzętowe


Aby zamówić dodatkowe klucze sprzętowe, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem 'Zamawiam'

Wprowadzone dane zostaną wysłane do nas pocztą e-mail.

Dane zamawiającego

Nazwa firmy:
Kod i miejscowość:
Ulica i numer:
Osoba zamawiająca:
Telefon:
E-mail:
NIP:

Zamówienie

Klucz sprzętowy Cena netto za sztukę Ilość Wartość
Klucz USB
Razem

Uwagi

Oświadczenie VAT

  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.