Formularz zgłoszenia na szkolenie


Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zgłoszenie przyciskiem 'Wyślij zgłoszenie'

Zgłoszenie zostanie wysłane do nas pocztą e-mail.

Uwaga! Rezerwacja miejsca następuje dopiero po uzyskaniu z naszej strony potwierdzenia zgłoszenia.

Dane do faktury

nazwa firmy:
kod i miejscowość:
ulica i numer:
NIP:

Osoba zgłaszająca:

imię i nazwisko:
telefon:
e-mail:

Szkolenia

nazwa kursu ilość
osób
cena
za 1 dzień
na osobę
nazwiska osób biorących udział
w szkoleniu
termin
KC-MARKET - kurs techniczny - Instalacja, konfiguracja i utrzymanie techniczne systemu [KC-PMT]
KC-MARKET - kurs merytoryczny - Zasady pracy z systemem cz. I [KC-PMM 1]
KC-MARKET - kurs merytoryczny - Zasady pracy z systemem cz. II [KC-PMM 2]
KC-MENADŻER - kurs techniczny - Instalacja, konfiguracja i utrzymanie techniczne systemu [KC-PNT]
KC-MENADŻER - kurs merytoryczny - Zasady pracy z systemem [KC-PNM]

Akceptuję łączny koszt szkolenia w kwocie: zł + podatek VAT

Uwagi

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.