Formularz zamówienia - nowe licencje


Aby zamówić nowe licencje, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem 'Zamawiam'

Firma zamawiająca

Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
E-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:

Produkty

Programy i pakiety
  Ilość kas Wartość netto
Pakiet KC-Firma On-line
Pakiet KC-Market On-line
Pakiet KC-Market Off-line
KC-Firma (wersja 1-stan.)
KC-Firma (wersja sieciowa)
KC-Serwer
KC-Etykiety (wersja sieciowa)
KC-Analizy (wersja sieciowa)
KC-Eksport
KC-Zadania

 
  Il. sklepów Wartość netto
KC-Menadżer

 
Łączna wartość zamówienia netto    

Uwagi

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.