Jak autoryzować?

Aby móc używać programu, należy wcześniej dokonać jego autoryzacji. Autoryzacja jest procesem, w którym producent potwierdza prawa użytkownika do korzystania z posiadanej kopii programu. Odbywa się to poprzez przekazanie użytkownikowi specjalnego kodu autoryzacyjnego.

Proces autoryzacji przebiega następująco: użytkownik kontaktuje się z producentem lub sprzedawcą i podaje numer seryjny posiadanej kopii programu oraz własny numer NIP. Numer seryjny kopii programu znajduje się na umowie licencyjnej dostarczonej wraz z programem. Po otrzymaniu numeru seryjnego oraz NIP producent przekazuje użytkownikowi kod autoryzacyjny. Kod autoryzacyjny należy zapisać na specyfikacji licencji oraz wprowadzić po uruchomieniu programu.

Autoryzację można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (014) 611-94-40 lub wysyłając wypełniony formularz autoryzacji.

Uwaga! Otrzymany kod autoryzacyjny upoważnia do użytkowania programu tylko i wyłącznie z numerem NIP, dla którego kod został przyznany. Do czasu dokonania autoryzacji program pracuje w tzw. trybie demonstracyjnym. Tryb ten pozwala zapoznać się z możliwościami programu, lecz uniemożliwia wykorzystanie komercyjne. Dlatego przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji, konieczne jest dokonanie autoryzacji programu!