Formularz zamówienia - uaktualnienie licencji


Aby zamówić uaktualnienie licencji, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem 'Zamawiam'

Firma zamawiająca

Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
E-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:

Uaktualnienie

Program Cena netto przy zakupie Cena netto uaktualnienia

Numer licencji:

Uwagi

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.