Formularz zamówienia - dodatkowe klucze sprzętowe


Aby zamówić dodatkowe klucze sprzętowe, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem 'Zamawiam'

Firma zamawiająca

Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
E-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:

Zamówienie

Klucz sprzętowy Cena netto za sztukę Ilość Wartość
Klucz USB
Razem

Uwagi

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia F.H.U. Kucharscy s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.