Ankieta dla nowych dealerów


Aby wysłać ankietę, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zgłoszenie przyciskiem 'Wyślij ankietę'

Dane firmy

Nazwa firmy:
Adres:
NIP:
E-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Strona www:

Rodzaj prowadzonej działalności:

Sprzedaż sprzętu komputerowego
Sprzedaż urządzeń fiskalnych (Proszę podać marki urządzeń)
Usługi serwisowe sprzętu i programów komputerowych
Sprzedaż i wdrażanie oprogramowania magazynowego (Proszę podać nazwy programów)
Sprzedaż i wdrażanie oprogramowania do obsługi sklepu (Proszę podać nazwy programów)