Ankieta dla nowych dealerów


Aby wysłać ankietę, proszę:

  • wypełnić poniższy formularz i zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem 'Dalej'
  • na kolejnym ekranie zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zatwierdzić zgłoszenie przyciskiem 'Wyślij zgłoszenie'

Ankieta zostanie wysłana do nas pocztą e-mail.

Nazwa i adres

Nazwa firmy:
Kod i miejscowość:
Ulica i numer:
NIP:

Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów:

1. Imię i nazwisko:
Funkcja:
2. Imię i nazwisko:
Funkcja:

Kontakt:

Telefon:
Adres e-mail:
Strona www:
Rok rozpoczęcia działalności: Ilość zatr. osób:

Rodzaj prowadzonej działalności:

Sprzedaż sprzętu komputerowego
Sprzedaż urządzeń fiskalnych (Proszę podać marki urządzeń)
Usługi serwisowe sprzętu i programów komputerowych
Sprzedaż i wdrażanie oprogramowania magazynowego (Proszę podać nazwy programów)
Sprzedaż i wdrażanie oprogramowania do obsługi sklepu (Proszę podać nazwy programów)

Osoby upoważnione do składania zamówień:

1. Imię i nazwisko:
2. Imię i nazwisko: